UsynligO

Resterende nattløp er avlyst grunnet coronarestriksjoner. En del av løpene vil nå bli arrangert som UsynligO med mulighet for Livelox. Det henger reflekser ute i skogen (ingen EMIT enheter). Mer informasjon i tabell nedenfor.

For løpet i uke 48 henger postene ute til og med 1 desember. Poster for løpet i uke 49 henger ute nå..

Dato Sted Arrangør Innbydelse Kart Livelox
Uke 46 Østernvannsvingen Morten Hjelm, Steinar Låg Innbydelse Kart kort løype, Kart lang løype Livelox
Uke 47 Bogstad Bjørn og Sidsel Sandelien Innbydelse Kar Lang ny, Kart Mellom ny, Kart kort ny Livelox
Uke 48 Fornebu Torkel Eide Solstad Innbydelse Lang A3, Lang A4 Del 1, Lang A4 Del 2, Mellom, Kort Livelox
Uke 49 Bygdøy Terje Mathisen Innbydelse Kart Lang, Kart Medium, Kart Kort Livelox

Det er mange reflekser i skogen. Vi bruker sirkulære sylindere som på bildet nedenfor.