For arrangører

Angående oppgjør etter løp:
Kontonummeret til O-gruppen er:

7050.05.40255

adressert til:

Det Norske Veritas Bedriftidrettslag – Orientering v/Tormod Bøe – TNCNO736 Veritasveien 1 1322 HØVIK

Send gjerne oppgjørskjema på email til tormod.boe at dnvgl.com